Zekerheid kost geld!

De keuze op welke manier vermogensvorming kan plaatsvinden is bijna oneindig.

In de regel bepaalt uiteindelijk het gebruik of aanwending van het te vormen vermogen de keuze. Het nemen van een groot risico op een fors verlies kan leiden tot een hoog rendement. Een laag risico levert in de regel minder rendement op. Zekerheid kost nu eenmaal geld!

Manieren van sparen en beleggen

  • Sparen in euro's op een ouderwetse spaarrekening
  • Geld voor een langere periode vastzetten op een termijndeposito
  • Investeren in goud of zilver
  • Beleggen in onroerend goed, obligaties en/of aandelen  

Dit zijn natuurlijk maar enkele opties. Misschien wilt u wel aan risicospreiding doen. U kunt er dan voor kiezen om een mix te maken van verschillende vormen van sparen en beleggen.

Aanwending vermogen

Het doel of de bestemming waarvoor het gevormde vermogen in de toekomst zal worden aangewend, dient in de regel leidend te zijn voor bepaling van de spaar- of beleggingsvorm.

Het sparen voor een eigen huis, een startkapitaal voor de eigen onderneming of het appeltje voor de dorst voor later vragen alle drie een andere benadering en invulling.

Het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst kan bijvoorbeeld voor een werknemer het pensioen en/of de levensloop zijn.

Voor zelfstandige ondernemers is er de lijfrente, de fiscale oudedagsreserve en/of het pensioen. Reserveren hiervoor kan vaak onder voorwaarden fiscaal gunstig plaats vinden.

Oudedagsvoorzieningen / Hypotheken / Gouden Handdruk

De relatiebeheerders van Finagri zijn thuis op het gebied van oudedagsvoorzieningen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan onder andere pensioen, lijfrente, fiscale oudedagsreserve, levensloop en de  stakingswinst. Ook over hypotheken en de gouden handdruk kunnen ze u het nodige vertellen. Finagri kan op dit gebied financiële producten/diensten aanbieden van meerdere banken en/of verzekeraars.

Dienstenwijzer en cliëntenovereenkomst

Door middel van het zogenaamde cliëntenprofiel wordt er een grondige inventarisatie gemaakt van omstandigheden, wensen en mogelijkheden. In de dienstenwijzer welke onderaan de pagina te downloaden is, kunt u zien hoe wij dat in de regel doen.

De afspraken welke wij met u maken over onder andere het advies, de bemiddelingactiviteiten, de begeleiding, de nazorg en de vorm en hoogte van beloning worden vastgelegd in een individuele cliëntenovereenkomst.

Download hier onze dienstenwijzer.